facebook-domain-verification=j01y0rgdd4y475zva4woj45qh1h137
top of page

Lokal, bilginin paylaşılarak çoğaldığını ve yerelle bütünleşince kalıcı olduğunu düşünen kozmopolit bir topluluktur.

Yoğun bilgi birikiminin büyük şehir sınırlarından taşarak genişlemesi gerektiğini düşünür.

Lokal, aynı mekanı paylaşan farklı iş kollarının oluşturacağı bilgi havuzunu yerelle buluşturarak bilgi alışverişi sağlar.

Campsite by the Sea

Doğa İçinde Çalışmak

İş hayatının doğa ve doğalla kesiştiği Fethiye’de yer alan Lokal, sizi doğa ile buluşturan çalışma ve üretme alanıdır. Bir yandan çalışma hayatınızı paylaşarak devam ettirirken diğer yandan deniz, orman ve tarihle buluşmalarınız devam eder. 

Birlikte dua etmek

Paylaşan Topluluk

Ortak çalışma ve paylaşım alanı olan Lokal’de çalışmak ve üretmek için gerekli birçok koşul sağlanmaktadır. Birlikte çalışmanın, üretmenin ve paylaşmanın oluşturduğu değerler dışarıdan katılımcıların dahil olmasıyla daha geniş kitlelere erişmektedir.

Birlikte dua etmek
bottom of page